Velkommen til Ditt Apotek

Vi som job­ber i Ditt Apo­tek er stol­te av vår fag­kunn­skap, og vi hol­der oss opp­da­ter­te på nye pro­duk­ter og medi­si­ner. Du skal være sik­ker på at vi kan vårt fag og være trygg på at du får det du skal ha.

Ditt apo­tek består av pri­vat­eide apo­tek. Det betyr at du kan få ett per­son­lig for­hold til oss som job­ber på apo­te­ket, og vi til deg.

Alle våre pro­duk­ter har gått igjen­nom grun­dig kva­li­tets­kon­troll av en far­ma­søyt, slik at du trygt kan vel­ge pro­duk­ter hos oss.

Tje­nes­ter vi tilbyr

  • Klar­gjø­ring av resep­ter på inter­nett og smarttelefoner.
  • Smart­te­le­fo­ner: Last ned app, og send dittapo­tek til 2262.
Ditt Apotek

Åpningstider

man­dag – fredag
09:00 – 17:00
lør­dag
09:30 – 15:00
søn­dag
Stengt

Kon­takt og info