Ny nettside, ny logo og grafisk profil!

Stor­ha­mar­sen­te­ret har i all sin tid vært et vik­tig nær­sen­ter, og vi er opp­tatt av at sen­te­ret føl­ger med tiden. Ikke bare med tan­ke på rik­ti­ge butik­ker og tje­nes­ter, men også fasi­li­te­te­ne, fel­les­area­le­ne, byg­get og…

Publisert

Oppgradering av Storhamarsenteret

Europris påbygg Storhamarsenteret

Du har kan­skje fått med deg at det skjer en del ting på Stor­ha­mar­sen­te­ret? Vi for­står at det til tider kan opp­fat­tes litt kao­tisk, men det blir bra til slutt. Det har de sis­te åre­ne skjedd…

Publisert

Trygg handel

Stor­ha­mar­sen­te­ret har i hele korona­pe­rioden hatt en rek­ke til­tak for å ska­pe en trygg handle­opp­le­vel­se for våre kun­der. På Stor­ha­mar­sen­te­ret har vi hatt, og vi fort­set­ter å ha fle­re hygiene­reg­ler og smitte­fore­byg­gen­de til­tak. Våre kunder…

Publisert