Oppgradering av Storhamarsenteret

Publisert
Europris påbygg Storhamarsenteret
Europris påbygg Storhamarsenteret

Du har kan­skje fått med deg at det skjer en del ting på Stor­ha­mar­sen­te­ret? Vi for­står at det til tider kan opp­fat­tes litt kao­tisk, men det blir bra til slutt.

Det har de sis­te åre­ne skjedd mye på og rundt Stor­ha­mar­sen­te­ret, og en opp­gra­de­ring har stått på trap­pe­ne en stund nå. Det nye bolig­pro­sjek­tet, Stor­ha­mar Torg, har gitt sen­te­ret et vir­ke­lig løft, og man har tyde­li­ge­re sett at sen­te­ret også tren­ger en liten oppgradering.

Nå er vi godt i gang! Fel­les­area­le­ne har fått nye fli­ser, Euro­pris byg­ger ut og får nytt inn­gangs­par­ti. Det er også satt på nye fasade­pla­ter ved hoved­inn­gan­gen, og nye skilt er hengt opp.

Det kom­mer også til å skje fle­re end­rin­ger både inne og ute på sen­te­ret, så vi håper dere har tål­mo­dig­het med oss. Det kom­mer til å bli bra til slutt!