Storhamarsenteret

Rett i nærheten

COVID-19 – Pan­de­mi­en pågår fortsatt!

På Stor­ha­mar­sen­te­ret har vi hatt, og vi fort­set­ter å ha fle­re hygiene­reg­ler og smitte­fore­byg­gen­de til­tak.
Våre kun­der har god plass på sen­te­ret, og vi opp­ford­rer alle besø­ken­de om å føl­ge helse­myn­dig­he­tens gene­rel­le anbefalinger.

Aktuelt


  • Trygg Handel

    Trygg handel

    Stor­ha­mar­sen­te­ret har i hele korona­pe­rioden hatt en rek­ke til­tak for å ska­pe en trygg handle­opp­le­vel­se for våre kun­der. På Stor­ha­mar­sen­te­ret… Les mer

Butikker


SPAR
KIWI
Europris
La Perla
Ditt Apotek
Life
Spillorama
Liljen Blomster