Storhamarsenteret

Rett i nærheten

COVID-19 – Pan­de­mi­en pågår fortsatt!

På Stor­ha­mar­sen­te­ret har vi hatt, og vi fort­set­ter å ha fle­re hygiene­reg­ler og smitte­fore­byg­gen­de til­tak.
Våre kun­der har god plass på sen­te­ret, og vi opp­ford­rer alle besø­ken­de om å føl­ge helse­myn­dig­he­tens gene­rel­le anbefalinger.

Aktuelt


 • Profilfarger Storhamarsenteret

  Ny nettside, ny logo og grafisk profil!

  Stor­ha­mar­sen­te­ret har i all sin tid vært et vik­tig nær­sen­ter, og vi er opp­tatt av at sen­te­ret føl­ger med tiden.… Fort­sett å lese Ny nett­side, ny logo og gra­fisk pro­fil! Les mer

 • Europris påbygg Storhamarsenteret

  Oppgradering av Storhamarsenteret

  Du har kan­skje fått med deg at det skjer en del ting på Stor­ha­mar­sen­te­ret? Vi for­står at det til tider… Fort­sett å lese Opp­gra­de­ring av Stor­ha­mar­sen­te­ret Les mer

 • Trygg Handel

  Trygg handel

  Stor­ha­mar­sen­te­ret har i hele korona­pe­rioden hatt en rek­ke til­tak for å ska­pe en trygg handle­opp­le­vel­se for våre kun­der. På Stor­ha­mar­sen­te­ret… Fort­sett å lese Trygg han­del Les mer

Butikker


SPAR
KIWI
Europris
La Perla
Ditt Apotek
Spillorama
Liljen Blomster