Velkommen til Europris

Euro­pris er Nor­ges leden­de lav­pris­kje­de med over 220 butik­ker over hele lan­det og vi fort­set­ter å vokse. Vi har et stort utvalg av varer innen per­son­lig pleie, dyr, hjem og inte­ri­ør, fri­tid, klær og sko, hus­hold­ning og verktøy.

Enten du tren­ger ny kje­le til kjøk­ke­net, motor­olje til bilen eller små­godt til lør­dags­kvel­den, fin­ner du det og mye mer hos oss. Vi har et rikt utvalg av garn, og fort­set­ter å til­by tep­per til pri­ser få kan kon­kur­re­re med oss om.

Vår butikk føl­ger seson­ge­ne gjen­nom hele året og vi har nye kupp hver uke. Ta en titt på Euro­pris nett­side, eller gå inn på Euro­pris Stor­ha­mars Face­bo­ok side. Her fin­ner du alle til­bu­de­ne og kan føl­ge med på våre loka­le konkurranser.

Vi hjel­per deg gjer­ne å fin­ne frem i vårt sto­re utvalg.
Ta turen til og få mer til overs!

Åpningstider

man­dag – fredag
09:00 – 20:00
lør­dag
09:00 – 18:00
søn­dag
Stengt

Kon­takt og info