Velkommen til SPAR!

SPAR er ver­dens størs­te super­mar­ked­kje­de med mer enn 12.000 butik­ker i over 40 land. I Nor­ge har vi SPAR-butik­ker for­delt over hele landet.

SPAR – butik­ken der du bor
SPAR er en super­mar­kedskje­de bestå­en­de av 267 SPAR-butik­ker og 27 EURO­SPAR-butik­ker over hele Norge.

SPAR til­byr et godt utvalg av fersk­va­rer, brød og baker­va­rer, frukt og grønt, samt varer fra loka­le leverandører. 

SPAR – enga­sjert, fol­ke­lig og hjelpsom

I SPAR leg­ger vi vekt på å gi kun­den god per­son­lig ser­vice. I våre butik­ker skal du fin­ne inspi­ra­sjon og et bredt vare­ut­valg, med fokus på lokal­mat. SPAR enga­sje­rer seg også i lokal­mil­jø­et og spon­ser små og sto­re idrettslag.

Åpningstider

man­dag – fredag
07:00 – 22:00
lør­dag
08:00 – 21:00
søn­dag
Stengt

Kon­takt og info