Velkommen til La Perla!

La Per­la ble etab­lert på Stor­ha­mar­sen­te­ret i 1999. Vi er en fami­lie­be­drift, som har spe­sia­li­sert seg på piz­za, pas­ta, biff­ret­ter og tyr­kis­ke retter.

Hvor­for ikke prø­ve en rul­leke­bab? Selv­føl­ge­lig ser­ve­rer vi øl og vin, da vi har alle ret­tig­he­ter. Hos oss fin­ner du et tri­ve­lig mil­jø, med en hyg­ge­lig og pro­fe­sjo­nell betje­ning. På var­me som­mer­da­ger kan du trek­ke ut på vår terrasse.

La Per­la fin­ner du på øvre plan på Storhamarsenteret.

Åpningstider

man­dag – torsdag
13:00 – 21:00
fre­dag
11:00 – 22:00
lør­dag – søndag
13:00 – 22:00

Kon­takt og info