Velkommen til KIWI!

Det som star­tet med én liten butikk i Hokk­sund i mars 1979, har nå blitt mer enn 690 butik­ker og 14.000 ansat­te. KIWI er his­to­ri­en om et moder­ne norsk even­tyr – der kun­den all­tid er hovedpersonen.

Gjen­nom åre­nes løp har vi fått bevist gang på gang, år etter år, at det nors­ke folk spi­ser sun­ne­re når sunn mat blir bil­li­ge­re. Lave­re pri­ser på sunn mat påvir­ker for­bru­ket vårt – og med det helsen og livs­sti­len vår.

KIWI sine ver­di­er og budskap:

  • Kjapt, trygt og billig
  • Mil­jø og bærekraft
  • Sunn­het til folket!

Åpningstider

man­dag – lørdag
07:00 – 23:00
søn­dag
Stengt

Kon­takt og info