Velkommen til Liljen Blomster!

Lil­jen Bloms­ter fin­ner du i førs­te eta­sje til høy­re for rulle­bån­det, og er en kose­lig bloms­ter­bu­tikk som hjel­per deg med bloms­ter til alle anledninger

Lil­jen Bloms­ter tok over loka­le­ne etter JB Bloms­ter i novem­ber 2021. Her fin­ner du et rikt utvalg av bloms­ter, men Lil­jen Bloms­ter har også til­be­hør som pot­ter, vaser, annet bloms­ter­til­be­hør og små pyntegjenstander. 

Lil­jen Bloms­ter kan hjel­pe deg med bloms­ter til alle anled­nin­ger; en liten over­ras­kel­se, burs­dag, grav­ferd, bryl­lup o.s.v.

Åpningstider

man­dag – fredag
10:00 – 17:00
lør­dag
10:00 – 15:00
søn­dag
Stengt

Kon­takt og info