Velkommen til Sparebank 1 Østlandet!

Hos Spare­ban­ken 1 Øst­lan­det hjel­per vi deg med alt som har med pen­ger å gjø­re. Vi hjel­per deg med alt fra bolig­lå­net, til spa­ring og pensjon.

Bruk gjer­ne ban­kens digi­ta­le løs­nin­ger der­som det ikke er strengt nød­ven­dig med fysisk møte.

Vil du ha et møte i ban­ken set­ter vi stor pris på om du avta­ler det­te på for­hånd. Avtal møte her!

Vi anbe­fa­ler alle som har spørs­mål eller øns­ker kon­takt med oss om å bru­ke chat, tele­fon eller nettmøte. 

Kunde­ser­vice på tele­fon 915 07 040, alle dager kl. 7 – 24. 

Åpningstider

man­dag – fredag
09:00 – 15:45
lør­dag – søndag
Stengt

Kon­takt og info