Velkommen til Storhamar legesenter!

Stor­ha­mar lege­sen­ter fin­ner du plas­sert i and­re eta­sje på Storhamarsenteret.

Du kan bestil­le lege­time ved å rin­ge oss på tele­fon 62 54 04 80. For for­ny­el­se av resep­ter, e‑konsultasjon eller enkel kon­takt med lege­kon­to­ret logg inn på HelseNorge.no.

Der­som du er ny pasi­ent ber vi deg kon­tak­te for­ri­ge fast­lege­kon­tor for å få over­sendt din jour­nal elekt­ro­nisk til ny fast­le­ge her.

Ved fare for liv og helse ring 113

Fast­le­ge
Hvis du er usik­ker på hvem som er din fast­le­ge, kan du gå inn på HelseNorge.no.

Åpningstider

man­dag – fredag
08:30 – 15:00
lør­dag – søndag
Stengt

Kon­takt og info